Содержание

21 ноября 2017 — Православный Церковный календарь

Святы́й и вели́кий Арха́нгеле Бо́жий Михаи́ле, неисповеди́мыя и пресу́щественныя Тро́ицы пе́рвый во А́нгелех предстоя́телю, ро́да же челове́ческаго приста́вниче и храни́телю, сокруши́вый с во́инствы свои́ми главу́ прего́рдаго Денни́цы на небеси́ и посрамля́яй вы́ну зло́бу и кова́рства его́ на земли́! К тебе́ прибега́ем с ве́рою и тебе́ мо́лимся с любо́вию: бу́ди щит несокруши́м и забра́ло тве́рдо Святе́й Це́ркви и Правосла́вному Оте́чествию на́шему, огражда́я их молниено́сным мече́м твои́м от всех враг, ви́димых и неви́димых. Не оста́ви же, о Арха́нгеле Бо́жий, по́мощию и заступле́нием твои́м и нас, прославля́ющих днесь свято́е и́мя твое́: се бо, а́ще и многогре́шни есмы́, оба́че не хо́щем в беззако́ниих на́ших поги́бнути, но е́же обрати́тися ко Го́споду и оживле́нным бы́ти от Него́ на дела́ блага́я. Озари́ у́бо ум наш све́том лица́ Бо́жия, и́же вы́ну сия́ет на молниеви́днем челе́ твое́м, да возмо́жем разуме́ти, что есть во́ля Бо́жия о нас, блага́я и соверше́нная, и ве́дети вся, я́же подоба́ет нам твори́ти и я́же презира́ти и оставля́ти. Укрепи́ благода́тию Госпо́днею сла́бую во́лю и немощно́е произволе́ние на́ше, да, утверди́вшеся в зако́не Госпо́днем, преста́нем про́чее вла́ятися земны́ми по́мыслы и похоте́нии пло́ти, увлека́ющеся по подо́бию несмы́сленных дете́й скороги́бнущими красо́тами ми́ра сего́, я́ко ра́ди тле́ннаго и земна́го безу́мне забыва́ти ве́чная и небе́сная. Над все́ми же си́ми испроси́ нам свы́ше дух и́стиннаго покая́ния, нелицеме́рную печа́ль по Бо́зе и сокруше́ние о гресе́х на́ших, да остаю́щее нам число́ дний вре́меннаго живота́ на́шего иждиве́м не во угожде́нии чу́вств и рабо́те страсте́м на́шим, но во изглажде́нии зол, соде́янных на́ми, слеза́ми ве́ры и сокруше́ния серде́чнаго, по́двигами чистоты́ и святы́ми дела́ми милосе́рдия. Егда́ же прибли́зится час оконча́ния на́шего, освобожде́ния от уз бре́ннаго сего́ телесе́, не оста́ви нас, Арха́нгеле Бо́жий, беззащи́тных проти́ву духо́в зло́бы поднебе́сных, обы́кших прегражда́ти душе́ челове́честей восхо́д в го́рняя, да, охраняя́еми тобо́ю, безпреткнове́нне дости́гнем о́ных пресла́вных селе́ний ра́йских, иде́же не́сть печа́ль, ни воздыха́ние, но жизнь безконе́чная, и, сподо́бльшеся узре́ти пресве́тлое лице́ Всеблага́го Го́спода и Влады́ки на́шего, па́дше со слеза́ми у ног Его́, в ра́дости и умиле́нии воскли́кнем: сла́ва Тебе́, дража́йший Искупи́телю наш, И́же за премно́гую любо́вь Твою́ к нам, недосто́йным, благоволи́л еси́ посла́ти А́нгелы Твоя́ в служе́ние спасе́нию на́шему! Ами́нь.

21 ноября 2019 — Православный Церковный календарь

Святы́й и вели́кий Арха́нгеле Бо́жий Михаи́ле, неисповеди́мыя и пресу́щественныя Тро́ицы пе́рвый во А́нгелех предстоя́телю, ро́да же челове́ческаго приста́вниче и храни́телю, сокруши́вый с во́инствы свои́ми главу́ прего́рдаго Денни́цы на небеси́ и посрамля́яй вы́ну зло́бу и кова́рства его́ на земли́! К тебе́ прибега́ем с ве́рою и тебе́ мо́лимся с любо́вию: бу́ди щит несокруши́м и забра́ло тве́рдо Святе́й Це́ркви и Правосла́вному Оте́чествию на́шему, огражда́я их молниено́сным мече́м твои́м от всех враг, ви́димых и неви́димых. Не оста́ви же, о Арха́нгеле Бо́жий, по́мощию и заступле́нием твои́м и нас, прославля́ющих днесь свято́е и́мя твое́: се бо, а́ще и многогре́шни есмы́, оба́че не хо́щем в беззако́ниих на́ших поги́бнути, но е́же обрати́тися ко Го́споду и оживле́нным бы́ти от Него́ на дела́ блага́я. Озари́ у́бо ум наш све́том лица́ Бо́жия, и́же вы́ну сия́ет на молниеви́днем челе́ твое́м, да возмо́жем разуме́ти, что есть во́ля Бо́жия о нас, блага́я и соверше́нная, и ве́дети вся, я́же подоба́ет нам твори́ти и я́же презира́ти и оставля́ти. Укрепи́ благода́тию Госпо́днею сла́бую во́лю и немощно́е произволе́ние на́ше, да, утверди́вшеся в зако́не Госпо́днем, преста́нем про́чее вла́ятися земны́ми по́мыслы и похоте́нии пло́ти, увлека́ющеся по подо́бию несмы́сленных дете́й скороги́бнущими красо́тами ми́ра сего́, я́ко ра́ди тле́ннаго и земна́го безу́мне забыва́ти ве́чная и небе́сная. Над все́ми же си́ми испроси́ нам свы́ше дух и́стиннаго покая́ния, нелицеме́рную печа́ль по Бо́зе и сокруше́ние о гресе́х на́ших, да остаю́щее нам число́ дний вре́меннаго живота́ на́шего иждиве́м не во угожде́нии чу́вств и рабо́те страсте́м на́шим, но во изглажде́нии зол, соде́янных на́ми, слеза́ми ве́ры и сокруше́ния серде́чнаго, по́двигами чистоты́ и святы́ми дела́ми милосе́рдия. Егда́ же прибли́зится час оконча́ния на́шего, освобожде́ния от уз бре́ннаго сего́ телесе́, не оста́ви нас, Арха́нгеле Бо́жий, беззащи́тных проти́ву духо́в зло́бы поднебе́сных, обы́кших прегражда́ти душе́ челове́честей восхо́д в го́рняя, да, охраняя́еми тобо́ю, безпреткнове́нне дости́гнем о́ных пресла́вных селе́ний ра́йских, иде́же не́сть печа́ль, ни воздыха́ние, но жизнь безконе́чная, и, сподо́бльшеся узре́ти пресве́тлое лице́ Всеблага́го Го́спода и Влады́ки на́шего, па́дше со слеза́ми у ног Его́, в ра́дости и умиле́нии воскли́кнем: сла́ва Тебе́, дража́йший Искупи́телю наш, И́же за премно́гую любо́вь Твою́ к нам, недосто́йным, благоволи́л еси́ посла́ти А́нгелы Твоя́ в служе́ние спасе́нию на́шему! Ами́нь.

21 ноября – Михайлов день. Что нельзя делать в этот праздник?

21 ноября – день памяти самого старейшего творения и создания – архангелов и ангелов, которые были сотворены совершенными и наделены великими дарами

Автор Редакция На чтение 14 мин. Просмотров 1k. Опубликовано

21 ноября – день памяти самого старейшего творения и создания – архангелов и ангелов, которые были сотворены совершенными и наделены великими дарами. В этот день православные отмечают Собор Архистратига Божьего Михаила и всех Небесных Сил Бесплотных.

О празднике  рассказал настоятель Киево-Печерской Лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Владыка Павел.

Ранее всего Господь сотворил тот невидимый духовный мир, который мы не видим своими телесными глазами. Эти бестелесые духи были названы ангелами, что означает вестник от Бога, который исполняет Его волю и поручения. Они были созданы Богом, по промыслу Божьему, до сотворения человека и всего видимого мира, для служения человеку. Хотя тогда еще человека не было, но Господь уже побеспокоился о своем создании.

“Господь знал, что человек согрешит. Мы часто говорим, что если Господь знал, почему разрешил согрешить? Потому что Бог есть Любовь. Любовь никогда не терпит насилия. Любовь никогда не завидует, не превозносится, не порабощает других людей, она всегда дает смысл понимания истинной любви и истинной свободы”, – пояснил митрополит Павел.

Иерархия ангелов в библии

Ангелы были наделены вечностью, потому что им вверялась забота о творении Всевышнего. И при этом Небесное воинство имеет строгую иерархию, которая состоит из девяти чинов:

 • Серафимы,
 • Херувимы,
 • Престолы,
 • Господства, Силы,
 • Власти,
 • Начала,
 • Архангелы,
 • Ангелы.

К высшей иерархии относятся Серафимы, Херувимы и Престолы. Ближе всех к Господу шестикрылые Серафимы, которые своей пламенеющей любовью к Творцу побуждают к такой любви остальных. Через Херувимов нам ниспосылается мудрость для Богопознания. Престолы служат Божьему правосудию.

Средняя иерархия – это Господства, Силы и Власти. Господства владычествуют над следующими чинами Ангелов и наставляют земных правителей к мудрости. Они учат, как духу победить плоть, как бороться с греховным вожделением, как справиться с искушением. Силы исполняют волю Божью. Они ниспосылают чудеса и благодать угодникам Божьим. Помогают нести свое послушание, даруют духовную крепость. Власти укрощают дьявольские силы, борются с бесовскими искушениями и наваждениями, помогают в борьбе со злыми помыслами.

Низшая иерархия – это Начала, Архангелы и Ангелы. Начала направляют низших ангелов к исполнению воли Божьей. Управляют вселенной, оберегают страны, народы. Архангелы несут благую весть о великом и славном. Открывают тайны веры, пророчества, укрепляют веру в людях. Ангелы ближе всех к людям и наставляют их к добродетельной жизни. Они охраняют каждого из нас, удерживая от падений и ошибок, не оставляют нас в минуты горя и всегда готовы прийти на помощь.

Над всеми девятью чинами поставлен верный служитель Бога – Архистратиг Михаил (имя в переводе означает “кто, как Бог”). “И по великой Любви Господней Ангелам, как и людям, была дана свобода и право выбора. Руководил же всем ангельским войском самый талантливый и могущественный херувим – денница. Мы знаем из истории Ветхого Завета, что это был “абсолютной печати мудрости и совершенного в своей красоте”. И он, по свидетельствам святых отцов, был самым приближенным к Богу”, – напомнил Владыка Павел.

Но свобода выбора, данная Господом, открыла в сердце денницы источник греха, куда закрались зло и гордыня. И когда он услышал совет Живоначальной Троицы о том, что придет в мир Богочеловек, денница возмутился, имея в себе уже сатанинскую гордость. И он, как говорится в предании, в описании дня памяти архистратига Михаила, он сказал: “Господи, зачем Тебе творить кого-то, если у Тебя есть я?”. Он не мог понять того, что он дух, который не имеет силы, не имеет никакой возможности, без воли Божьей что-то творить. Он не может и покаяться, потому что он бестелесный. А Отец Небесный говорил о Богочеловеке Иисусе Христе и тех последствиях, которые принесут в мир грех и непослушание. Именно гордыня дала возможность деннице усомниться в мудрости Бога. Вообразив себя равным Богу, денница сказал, что он поставит престол и будет яко Всевышний.

“Творение сравнялось с Творцом. Какое безумие и непослушание! Так и в жизни у нас бывает: мы думаем, что мы выше начальника, мы думаем, что выше всего творения, забывая о том, что мы сами собой, без помощи Божьей ничего не стоим. А мы, главное, боимся умереть! Не умрет тот, кто не родился. Умрут все – и никто не может изменить этого приговора. И когда денница отпал от Бога, от Его любви – он увлек за собой какую-то часть архангелов и ангелов. Святые отцы говорят, что число отпадших ангелов должны восстановить праведники. И за 7,5 тысяч лет это количество еще не восстановилось. Столько их отпало”, – с сожалением констатировал настоятель лавры.

Но архангел Михаил увидел такое бесчинство, творящееся в раю, и воскликнул: “Вонмем! Станем добре пред Создателем нашим и не помыслим неугодного Богу!” Этими словами он подтвердил, что есть Единый Бог, Творец Вселенной. И он низверг денницу с неба на землю. Борьба была трудной, но силы добра победили. А Архистратиг Михаил стал Архангелом защиты веры. Он стал во главе всего ангельского мира.

Архистратиг небесных воинств, святой архангел Михаил. Икона Сергея Аксенова

Но не находил себе покоя низверженный с неба денница, которому была уже закрыта дорога на небо, и всю свою злобу он излил на людей. Денница возмущал человека, и тем самым он завлек ко греху и прельстил Адама и Еву. И когда он этим возгордился, получил от Бога вечное проклятие, что он будет ползать на чреве и будет находиться в земной коре, как это и есть.

Война ангелов и духов злобы, бывших когда-то ангелами, вечна. Но во главе небесного ангельского воинства стоит Архистратиг Михаил, который всегда спешит оградить верных чад Христовых от врага рода человеческого. Поэтому Христос Спаситель мира впоследствии скажет своим ученикам: “Не радуйтесь, что вам повинуются духи, а радуйтесь более того, что ваши имена написаны в Книге Вечной Жизни. Потому что я видел сатану, как молнию, сброшенную с неба”.

“Слово тогда еще не было плотью, оно обитало с Отцом вместе и впоследствии приняло плоть и родилось ради нас. Так слово и стало плотью. Человеку в Таинстве Крещения дается Ангел-Хранитель и один из тех Ангелов, имя которого мы носим. Он есть и всегда является защитником нашей жизни. Он охраняет нас от врага дьявола по велению Божьему. Но только те имеют Ангела-Хранителя, которые получили его в Таинстве Крещения. Те люди, которые не крещены, они не имеют своих ангелов и не имеют своих покровителей”, – пояснил митрополит Павел.

Из Священного Писания и преданий нам известны семь Архангелов.

Архангел Гавриил (Крепость Божья) – служитель Божественного всемогущества и благовестник, который приносит всегда радостные вести. Он принес благовестие Деве Марии о Рождении Христа Спасителя, Захарии – о рождении Иоанна Крестителя, он являлся Иосифу-обручнику, он укреплял Самого Спасителя мира в Гефсиманском саду на молитве. Жены-мироносицы от него услышали весть в Воскресении Христовом. Он возвестил Пресвятой Богородице о Ее славном Успении. Он возвещает благие вести, которые Господь, Отец Небесный творит для человека.

Архангел Рафаил – врачеватель и целитель человеческих болезней и недугов.

Архангел Уриил – просветитель душевных и телесных чувств, свет Божий, наставник заблудших.

Архангел Селафиил – молитвенник, побуждающий человека к молитве, молящийся о здравии и спасении человека.

Архангел Иегудиил – славящий Бога, покровитель монашествующих и подвизающихся. Укрепляет всех, кто творит дела во имя Господне, и ходатайствует о воздаянии за подвиги.

Архангел Варахиил – дает благословения Божии людям на добрые дела, испрашивает для людей милость от Господа.

Архангел Иеремиил – возвышение к Богу. Внушает благие и добрые помыслы.

День архангела Михаила-2017

Икона архангела Михаила

“Архангел Михаил – начальник Небесных Сил Бесплотных. Он как вождь-путеводитель и победитель всех супостатов, защитник веры, избавитель от всех злых духов. И по учению Церкви, Священного Писания, в особенности Ветхого Завета мы видим, что он является как бы полководцем и на иконах он изображен всегда в военном обмундировании с мечом. Девять чинов архангелов и ангелов, которые отвечают за жизнь человека и за землю. Мы их можем увидеть, они хорошо изображены в Трапезном храме, в куполе. Каждый архангел, отвечающий за молитву, за добрые дела, за путешествие, за власть имущих, которые сегодня, к сожалению, не прислушиваются ни к Ангелу, ни к Богу, ни к человеку.

Поэтому в Михайлов день у нас всех – День Ангела. Хотя каждый понедельник посвящен архангелам и ангелам и мы должны знать тропарь своему святому, должны знать тропарь архангелам и ангелам, потому что они являются нашими начальниками и путеводителями.

То, что они всегда с нами – это факт. Хочу привести пример из сегодняшней жизни, я не буду называть имя этого человека, но он сильно заболел, был не крещен, мы его крестили. И его жена и мать, во время похорон они сказали, что этот человек никогда не хотел слышать о Боге, был далеким от истины, но перед смертью он увидел двух Архангелов и они назвались Михаил и Гавриил. И это все промысел Божий, наверное, за все добрые дела, которые он творил при жизни. Он пожелал принять Святое Крещение, мы его крестили. Никогда не знал “Отче наш”, но попросил, чтобы жена и мама жены читали постоянно Псалтирь и тропари. Поэтому много можно приводить примеров жизненных, где архангелы и ангелы являются нашими путеводителями”, – поведал Владыка Павел.

Архангел Михаил: чудеса

Чудеса Архангела Михаила известны еще со времен Ветхого Завета, когда он указывал дорогу израильтянам в виде огненного столпа, когда они шли из Египта. Архангел спас афонского юношу, которого хотели убить грабители, чтобы заполучить сокровищницу, которую тот случайно нашел. В память об этом событии был построен храм на Афоне, в честь Архистратига Михаила, а все деньги, найденные юношей, пошли на убранство храма.

Известно много дивного покровительства и заступничества Архистратига Михаила во время военных сражений.

Широко известно чудо Архистратига Михаила в Хонех в IV веке. У храма, названного в честь Архистратига Михаила, протекал источник, у которого исцелилась немая девушка. К этому источнику на протяжении многих лет шли не только христиане, но и язычники, которые впоследствии обратились к вере Христовой. Но однажды язычники задумали уничтожить храм, убив пономаря Архиппа, который пономарил в этом храме уже 60 лет. Для осуществления своей идеи они соединили две горные реки в одно русло и направили течение на храм. Усердную молитву пономаря услышал Архистратиг Михаил, явился ему и, открыв жезлом в горе расселину, увел туда бурный поток. Место, где совершилось чудо, получило название Хоны – что значит “отверстие”, “расселина”.

Архангел явился Спасителю во время Гефсиманской молитвы, укрепляя Его. Ангелы приносили пищу Божьей Матери в Иерусалимский храм.

“Они помогали Гедеону во время войны. И помогают сегодня нам в наших духовных войнах. Они являются скорыми помощниками. Они возвещают историю человеческую, как мы читаем об этом в апокалипсисе. Что сем час и семь архангелов держат чаши в руке. Архангел ветра и других стихий, которые за это отвечают. Поэтому, дорогие братья и сестры, Господь так устроил нашу жизнь, чтобы мы всегда были окружены Его любовью и Его воинами”, – подчеркнул в завершение митрополит Павел.

Празднование Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных было установлено в начале IV века, на Поместном Лаодикийском Соборе.

Как призвать Архангела Михаила

Прежде всего, Архангел помогает бороться с нечистыми силами, а также оказывает помощь людям в борьбе с несчастьями и бедами. Архистратиг Михаил – надежный защитник от вездесущего зла для каждого верующего православного христианина.

Архангел Михаил – в чем помогает: к нему обращаются с разными просьбами:

 • главное – о защите от темных сил;
 • об исцелении;
 • от бед и несчастья;
 • по житейским вопросам;
 • помощи в далеком путешествии.

Также Михаил всегда окажет помощь против зла и в защите от воров и разбойников. Он является покровителем пострадавших от войны или стихийного бедствия. Также очень много обращений к нему при великой печали и скорби. Каждая искренняя молитва, которая обращена к ангелу, обязательно будет услышана.

Архангел Михаил: молитва о помощи

Архангел Михаил. Икона

О святый Михаиле Архангеле, помилуй нас, грешных, требующих твоего заступления, сохрани нас, раб Божиих (имена), от всех видимых и невидимых враг, паче же подкрепи от ужаса смертнаго и от смущения диавольскаго и сподоби нас непостыдно предстати Создателю нашему в час страшнаго и праведнаго Суда Его. О всесвятый, великий Михаиле Архистратиже! Не презри нас, грешных, молящихся тебе о помощи и заступлении твоем в веце сем и в будущем, но сподоби нас тамо купно с тобою славити Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков.

***

О Господи Боже Великий, Царю Безначальный, пошли, Господи Архангела Твоего Михаила на помощь рабу твоему (имя) изъяти мя от враг моих видимых и невидимых! О Господень Архангел Михаиле, излей миро влагостыни на раба своего (имя). О Господень Михаиле Архангеле, демонов сокрушителю! Запрети всем врагам, Борющимся со мною, сотвори их яко овцы и сокруши их, яко прах пред лицем ветра. О Господень великий Михаиле Архангеле, шестикрылатый первый княже и воеводе невесных сил, Херувим и Серафим! О Господень угодный Михаиле Архангеле! Буди ми помощь во всем: в обидах, в скорбях, в печалех, в пустынях, на распутиях, на реках и на морях тихое пристанище! Избави, Михаиле Архангеле, от всякия прелести диавольския, егда услышиши мя, грешнаго раба своего (имя), молящегося тебе и призывающего имя твое святое, ускори на помощь мою, и услыши молитву мою, о Великий Архангеле Михаиле! Поведи вся противящиеся мне силою честнаго животворящего креста Господня, молитвами Пресвятые Богородицы и Святых Апостол, и Святаго Николая Чудотворца, Святаго Андрея Юродивого и Святаго Пророка Божия Илии, и Святых великомученик Никиты и Евстафия, Преподобных Отец всех святителей и мученик и всех святых небесных сил. Аминь.

***

О, Великий Михаиле Архангеле, помоги мне грешному рабу твоему (имя), избави мя от труса, потопа, огня, меча и врага льстивого, от бури, от нашествия и от лукавого. Избави мя, раба твоего (имя), великий Архангеле Михаиле, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Михайлов день: что нельзя делать

В первую очередь, в Михайлов день запрещается работать: считается, что тех, кто приступает к работе, ждут неприятности (например, могут поломаться инструменты). Исключение делается для тех, кто работает не по своей воле или делают добрые дела (так что, к примеру, помочь бабушке – вовсе не грех). Если в Михайлов день весь день помогать другим людям, то многие другие приметы утрачивали свою силу.

В этот день стоит избегать ссор и конфликтов. Лучше не спорить и не ругаться, а постараться найти мирный способ решения проблемы. Необходимо забыть ссоры и простить затаенные обиды. В этот деньвообще было принято устраивать братчины и пиры для примирений.

Также в этот день было принято ходить в гости, чтобы хорошенько погулять накануне поста.

Михайлов день: народные приметы и суеверия

Особое внимание в этот день наши предки обращали на погоду. Если случалась оттепель, дороги оттаивали и их называли Михайловскими грязями. Отсюда и еще одно название 21 ноября – Михайла-грязник.

В народе бытовало поверье: “Если Михайло путь порушил, не жди его до зимнего Николы”. То есть до 19 декабря на дороге будет стоять распутица (период, когда из-за грязи по дороге невозможно проехать). Если же в этот день случались морозы, то наши предки говорили: ” ихайло мосты мостит”.

По погоде на Михайлу судили о предстоящей зиме. Если наблюдали в этот день иней – нужно было ждать больших снегов. Если Михайлов день начинался с тумана – готовились к оттепели.

Празднование Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных

Празднование Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотныхСобор архистратига Михаила и прочих Небесных Сил

Празднование Собора Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных установлено в начале 4 века на Поместном Лаодикийском Соборе, проходившем за несколько лет до Первого Вселенского Собора. Совершается праздник 8 ноября (21 ноября по новому стилю) — в девятом месяце от марта (с которого в древности начинался год) — в соответствии с числом 9-ти чинов Ангельских. Восьмой же день месяца указывает на будущий Собор всех Сил Небесных в день Страшного Суда Божия, который святые отцы называют «днем восьмым».

С древних времен прославлен своими чудесами архангел Михаил на Руси. Предстательства за города русские Пресвятой Царицы Небесной всегда осуществлялись Ее явлениями с Воинством Небесным, под предводительством Архистратига. Благодарная Русь воспела Пречистую Богородицу и архангела Михаила в церковных песнопениях.

Архистратигу посвящено множество монастырей, соборных, дворцовых и посадских храмов. В древнем Киеве сразу по принятии христианства был воздвигнут Архангельский собор и устроен монастырь. Архангельские соборы стоят в Смоленске, Нижнем Новгороде, Старице, монастырь в Великом Устюге (начало 13 века), собор в Свияжске. Не было на Руси города, где не существовало бы храма или придела, посвященного Архистратигу Михаилу. Один из главнейших храмов города Москвы — храм-усыпальница в Кремле — посвящен ему.

На иконах Архангелы изображаются в соответствии с родом их служения. Михаил попирает ногами дьявола, в левой руке держит зеленую финиковую ветвь, в правой — копье с белой хоругвью (иногда пламенный меч), на которой начертан червленый крест. Гавриил изображен с райской ветвью, принесенной им Пресвятой Деве, или со светящимся фонарем в правой руке и зеркалом из ясписа — в левой. Рафаил держит сосуд с целительными снадобьями в левой руке, а правой ведет Товию, несущего рыбу. Уриил держит в поднятой правой руке на уровне груди обнаженный меч, в опущенной левой руке — «пламень огненный». Селафиил изображен в молитвенном положении, смотрящим вниз, руки сложены на груди. Иегудиил в деснице держит золотой венец, в шуйце — бич из трех красных (или черных) вервий. На одежде Варахиила изображено множество розовых цветов, а Иеремиил держит в руке весы.

21 ноября – Михайлов день. История праздника, традиции, запреты и приметы | Местное время

Фото из открытых источников/Интернет

Народный праздник «Михайлов день» отмечается 21 ноября (по старому стилю – 8 ноября). Православная церковь в этот день отмечает Собор Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Другие названия праздника: «Михаил», «Михаил Грязник», «Михайловские оттепели», «Михайловские грязи», «Дворовой». Михайлов день считался весёлым и сытным праздником, поскольку к этому дню в крестьянских хозяйствах хлеба ещё было много, а основные работы в поле уже были закончены. Во многих славянских традициях день связывался с началом зимы.

История

21 ноября христиане чтят Архангела Михаила, предводителя все ангелов, в том числе и ангелов-хранителей. Праздник был установлен в 4 веке Лаодикийским собором. Выбор даты был связан с нумерологией: ноябрь – девятый месяц от начала года (которое в древности отмечалось в марте), что символизирует девять ангельских чинов. Восьмое число (по Юлианскому календарю) месяца – указание на «день осмый», в который должен произойти Собор всех сил Небесных во время Страшного суда.

В переводе сан и имя Архангела Михаила означает риторическое «кто как Бог?» в значении «никто не равен Всевышнему». Считается, что при восстании некоторых ангелов против Господа именно Михаил собрал под своим началом всех верных Богу братьев и повел их в бой.

Одно из наиболее известных чудес, совершенных Архангелом Михаилом — чудо в Хонех, что дословно означает «чудо в пещере» или «чудо в расщелине». В городе Фригия жил мужчина, дочь которого страдала от немоты. Архангел явился ему во сне и сказал, что дочь заговорит, если выпьет воды из определенного источника — так и случилось.

В благодарность счастливый отец построил возле источника храм в честь Архангела Михаила и сам принял христианство. Мужчина служил в храме и обратил в свою веру многих многобожников, которые приходили к чудодейственному источнику в поисках исцеления.

Приверженцы старой веры возненавидели его и задумали уничтожить вместе с храмом. Для этого они свели вместе русла двух рек и направили поток на храм. Мужчина, узнав о грозящей беде, стал молиться Архангелу, прося о защите и спасении. Архангел услышал молитвы — он явился к храму и жезлом воздвиг перед храмом пещеру, которая приняла на себя весь поток воды, предназначавшийся храму.

Традиции

Поскольку на Руси в этот день часто случалась оттепель и дороги оттаивали, день иногда называли Михайловскими грязями. Люди говорили: «Если Михайло путь порушил, не жди его до зимнего Николы (19 декабря)». Однако, не меньшей редкостью были и михайловские морозы, о которых отзывались иначе: «Михайло мосты мостит». По погоде 21 ноября судили о предстоящей зиме. Если наблюдали в этот день иней – нужно было ждать больших снегов. Если Михайлов день начинался с тумана – готовились к оттепели.

В деревнях в эти дни начинались михайловские праздники, знаменующие окончание всех летних и осенних сельских работ. Кроме того, к этому времени крестьяне получали выручку за проданные товары, а работникам выплачивались заработанные ими деньги. Хозяйки накрывали столы, готовили вкусные блюда – начинались пиры и гуляния. В этот день считалось не зазорным и побывать в гостях и самому гостей принять. Угощались на Михайлу обычно домашним пивом, пирогами из свежей муки, медом, жареным мясом. Празднования часто затягивались на целую неделю – до строгого Филипповского поста.

Кстати, несмотря на искреннее почитание и уважение архангела Михаила, среди русского народа долгое время сохранялся обычай в этот день еще и батюшку Дворового ублажать и задабривать. Иначе мог он обидеться и к своему давнему приятелю Лешему в лес податься, а его место тут же нечистый занимал, в два счета пуская хозяйское добро по ветру. Поэтому, рано утром до восхода солнца, когда еще вся деревня спала, выносили хозяйки к дверям хлева большую чашу с пивным суслом и, ставя ее у порога, приговаривали: «Суседушка Дворовой! Не ходи со двора, не губи скотину! Не кажи лукавому пути-дороги!»

Запреты

В Михайлов день настрого запрещалось работать: даже домашние дела полагалось переделать накануне или отложить на следующий день. Трудиться в такой праздник считалось великим грехом.

Плохой приметой было мыть голову 21 ноября: на Руси верили, что так можно смыть все благоразумие.

Не стоит проводить день в одиночестве. Принято считать, что тот, в чьем доме в Михайлов день будет много гостей, не останется без помощи и поддержки в течение года. А вот тот, кто проведет день один, будет вынужден справляться с трудностями самостоятельно.

Приметы

 • С Михайлова дня зима стоит, земля мёрзнет.
 • Если утром появился иней, то зима будет снежной.
 • Если утром стелется туман – будет оттепель.
 • Если день выдался ясным, то скоро придут крепкие трескучие морозы.
 • Если в Михайлов день идет мокрый снег, то весна будет дождливой.
 • Если на деревьях осталось мало шишек, а на дубе много желудей, то зима будет мягкой и теплой.
 • Если услышать колокола в этот день, то в дом придет беда.
 • Родившиеся 21 ноября обычно доживают до глубокой старости. Они наделены крепким здоровьем и всегда готовы защищать слабых. Эти люди знают толк в травах. Носить им следует гранат.

Подготовлено на основе информации из открытых источников

День архангела Михаила 21 ноября · ♥ · Галактический Союз Сил Света

21 Ноя 2016 г. | 8 505


Когда День Архангела Михаила в 2016 году? Православная Церковь отмечает этот чудесный праздник 21 ноября, и правильно он называется Собор Архистратига Михаила и прочих бесплотных Сил. Не удивляйтесь его пафосному, сложному для восприятия названию, ведь узаконили торжество во второй половине IV века. В ту пору некоторые христиане ангелов, передававших божественные послания, превозносили над Господом. Потому пришлось святым отцам всех по своим местам расставить, восстановить справедливость.

Ангел – не только вестник, курьер между Богом и земным человеком, но и бессменная нянька, которая от рождения до смерти хранит его от бед, и наград за свой титанический труд не требует. Если только вспомнить раз в год, на День архангела Михаила, и мысленно поблагодарить, что не дал в пучине грехов погибнуть, несчастья отвел. У них, слуг Господних, и своих проблем хватает, решать которые порой непросто.

 

Святой Михаил, победивший дьявола

Ангелы, как и люди, имеют свободу выбора, поэтому способны ошибаться. Так случилось однажды с Денницей (Дьяволом), он на иерархической лестнице выше других стоял, потому, наверное, и возгордился, восстал против Творца. У него и последователи нашлись. В общем, в духовном мире назревала смута, но вперед выступил Святой Михаил и бесстрашно заявил, что признает лишь одного Бога – Создателя Вселенной. А ведь этот архангел до памятного события скромное положение в «небесной канцелярии» занимал, предпоследний, восьмой, чин имел, далеко не ровня самозванцу Деннице.

Грозная развернулась битва, высшими совершенствами обладал Сатана, но победа оказалась, как и положено, на стороне добра. Смутьяна с его свитой из Царства Божьего прогнали, с тех пор вход на Небеса для падших ангелов навеки закрыт. Но они не успокоились, злобу на людей устремили. От того и не опускает оружия вождь, предводитель войска небесного – Архистратиг Михаил, а другие архангелы ему в ратном деле помогают.

Гавриил – хранитель божественной силы, целитель Рафаил, Уриил – просветитель, свет веры. Рядом с ними Селафиил, что побуждает к молитвам, Иегудиил, славящий Господа, отвечающий за благие, добрые дела Варахиил и возвышающий Иеремиил. А во главе собрания – отважный Архистратиг Михаил. Однако не забывайте, кроме перечисленных святых, другие незримые ангелы-хранители существуют, их верующие при крещении получают. В день архангела Михаила эти незримые создания тоже именины празднуют.

 

Чудотворная икона архангела Михаила

Святого Михаила часто изображают в воинских доспехах, с мечом или копьем, которое венчают крест и белая хоругвь, олицетворяющая чистоту помыслов и верность Христу. В ногах у него поверженный дракон – символ злых духов. В народе бытует поверье: икона архангела Михаила нечисть из жилищ изгоняет. Поэтому ею место для постройки нового дома и вход в него освящают.

По этой же причине икона Михаила считается целебной. Недуги, согласно христианским устоям, вызываются греховными, злыми помыслами, лечит которые молитва архангелу Михаилу, она особенно действенна 21 ноября. Святой Михаил покровительствует пациентам и работникам «Скорой помощи» (врачам, медсестрам, санитарам, водителям), молитва архангелу Михаилу помогает им болезни победить. А также икона Михаила воодушевляет военных, полицейских, пожарных, ради спасения чужих жизней «живота не жалеющих».

 

Михайлов день: праздник в народных традициях

На День архангела Михаила, 21 ноября, веселились и пировали от души, целую неделю. Полевые работы позади, амбары полны зерном, накопленные долги, без них редкое крестьянское хозяйство обходится, розданы, гуляй да гостей принимай. Они со всей округи семьями съезжались. Не нанесешь на Михайлов день родне да соседям визитов, обидятся, весь год дуться будут.

Хозяйки загодя угощение готовили: обязательно варили студень и знатный кусок мяса (телятину, говядину или свинину). Ближайший родственник мужского пола делил его руками на куски, которые каждому гостю на тарелку клал, самому почетному, дорогому – в первую очередь. Его и сажали в «красный угол», где икона архангела Михаила висит. К чаю пекли всевозможные пироги, в один из них прятали монетку. Если достанется она девушке, быть ей скоро под венцом, остальным счастливчикам денежка сулила богатство и удачу. В День ангелов и для Домового стол накрывали, на ночь оставляли для него немного каши с маслицем, кусок пирога. Пусть вместе со всеми празднику порадуется.


Ссылка на источник »

Молитвы на 21 ноября Михаилов День (Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил Бесплотных)

О проекте Обратная связь Карта сайта

Архив

 • 2020г.
 • 2019г.
 • 2018г.
 • 2017г.
 • 2016г.
 • 2015г.
 • 2014г.
 • 2013г.
 • 2012г.
 • 2011г.
 • 2010г.
 • 2009г.
 • 2008г.

подробнее

 • Когда сеять перцы и томаты на рассаду в 2020 году, чтобы получить крепкую культуру
 • Как отмечать китайский Новый год 2020: традиции и обычаи праздника
 • Число заболевших неизвестным коронавирусом в Китае стремительно растет
 • Год Крысы 2020 по китайскому календарю — когда наступает
 • Нелли Ермолаева рассекретила нового возлюбленного через месяц после развода
 • Анастасия Заворотнюк неожиданно пропала
 • Фигурное катание ЧЕ 2020. Танцы на льду смотреть онлайн трансляцию на можно на сайте Первого канала
 • День студента и Татьянин день 2020: традиции и что нельзя делать
 • Последние новости о Владе Бахове из Демидова — надежда есть
 • Биография Вольфа Мессинга: мифы и факты
 • Получение кредита без посещения банка с помощью сервиса Moneyveo
 • Скоропостижно скончался актер Данила Перов, сын Раисы Рязановой
 • Биатлон, КМ 2020 расписание гонок 6 этапа в Поклюке — последние новости о составе сборной России
 • Автовладельцам доступны восстановленные шины KAMARETREAD с рисунком UT2
 • Михаил Романов выступил на торжественном митинге в честь 77-летия прорыва ленинградской блокады
 • В феврале 2020 года пройдет индексация пособий по инвалидности
 • Состав Правительства РФ 2020: полный список всех министров
 • ЮОИ 2020 медальный зачет и расписание соревнований
 • В школах нескольких регионов России объявили карантин из-за пневмонии
 • Ольга Мигунова рассказала — как снимался сериал «Ученица Мессинга» и о знакомстве с магом
 • Великий пост 2020 года — когда будет у православных верующих
 • Общество
  • Финансы
  • Здоровье
  • Спорт
 • Экономика
 • Политика
 • В мире
 • Бизнес
  • Авто
  • Промышленность
  • Строительство
  • Пресс-релизы
  • Обзоры
 • Технологии
 • События
 • Шоу-бизнес
 • Разное
  • Актуально
  • Статьи
  • Дом и быт
  • Отдых
  • Эксклюзив

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о